Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu

Herb Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu

Niedziela 24.05.2015

zaawansowane

Informacje bieżące

W związku ze zmianami w planie finansowym Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu wznawia nabór wniosków w sprawie udzielenia z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

Wnioski można składać do 15.06.2015 r.

Liczba wolnych stanowisk pracy: 2.


Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie warszawskim zachodnim (I)

Fundusze Europejskie w 2015 r.
w Powiatowym Urzędzie Pracy
dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu informuje, że w roku 2015 realizuje projekt pozakonkursowy o nazwie: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie warszawskim zachodnim (I)”, który współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych w wieku 18-29 lat(przed ukończeniem 30 roku życia), pozostających bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET). Grupę docelową projektu stanowi 110 osób bezrobotnych (57K 53M) zakwalifikowanych do II profilu pomocy.

Projekt przewiduje:

 • Staże dla 68 osób,
 • Szkolenia dla 37 osób,
 • Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 5 osób.

Informacje szczegółowe

 1. Staże w ramach projektu (PDF, 402KB), Informacje o stażach
 2. Szkolenia w ramach projektu (PDF, 396KB), Informacje o szkoleniach
 3. Jednorazowe środki w ramach projektu (PDF, 395KB)

Program „Gwarancje dla młodzieży”

Przejdź do strony gwarancje dla młodzieży gdm.praca.gov.pl

Informujemy, że pod adresem gdm.praca.gov.pl uruchomiona została strona internetowa „Gwarancje dla młodzieży”, w ramach której publikowane są informacje dotyczące:

 • programu „Gwarancje dla młodzieży” - opis programu, dane statystyczne związane z realizacją programu oraz dokumenty programowe,
 • oferty dl a młodzieży, pogrupowanej w trzy bloki tematyczne: rozpocznij pracę lub podejmij działalność gospodarczą, podnieś kompetencje zawodowe, skorzystaj z aktywizacji w ramach projektów,
 • realizatorów programu - zadań realizowanych w ramach programu przez: MPiPS, MIR, Urzędy Pracy, Ochotnicze Hufce Pracy, Partnerów Rynku Pracy, Bank Gospodarstwa Krajowego.

Strona „Gwarancje dla młodzieży” grupuje informacje o ofercie dla młodzieży realizowanej i finansowanej z różnych źródeł - zarówno Funduszu Pracy, jak i środków UE (w ramach konkursów realizowanych centralnie przez MPiPS i regionalnie przez Wojewódzkie Urzędy Pracy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz projektów realizowanych przez Urzędy Pracy i Ochotnicze Hufce Pracy). Strona zawiera również informacje istotne dla podmiotów, które zaangażowane będą w realizację projektów. Oprócz treści centralnych na stronie zamieszczono przekierowania do stron Wojewódzkich Urzędów Pracy i innych podmiotów zaangażowanych w realizację programu.


Zmiany w procedurze rejestracji Oświadczeń o zamiarze wykonywania powierzenia pracy

Informacja do pobrania (PDF, 530KB)


Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej - informacje

Wnioski o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach pomocy de minimis można składać w pok. nr 6 (sekretariat) w następującym terminie:

II edycja 08-12 czerwiec 2015 r.

Kolejne edycje zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu informuje, iż w dniach 18 - 20 maja 2015 r. o godz. 10.00 w pok. nr 14 (Centrum Aktywizacji Zawodowej) odbędzie się spotkanie informacyjne dot. wypełniania Wniosku o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach pomocy de minimis.

Poza powyższym terminem nie ma możliwości konsultowania roboczych ani ostatecznych wersji składanych dokumentów.

Prosimy osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu o wcześniejsze zapisanie się.


Nabór wniosków o zorganizowanie stażu

UWAGA: W związku z poczynionymi oszczędnościami Powiatowy Urząd Pracydla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu ogłasza do 08.05.2015 r. nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla przedsiębiorców, którzy zamierzają zatrudnić stażystów po zakończeniu stażu.


Wstrzymanie przyjmowania wniosków o przyznanie stypendium

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu informuje, że z dniem 14 kwietnia 2015 r. wstrzymuje przyjmowanie wniosków o przyznanie stypendium na podjęcie dalszej nauki z powodu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację tego zadania.

Przyjmowanie wniosków w przedmiotowej sprawie zostaje wstrzymane do odwołania.


Wstrzymanie przyjmowania wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu informuje, że z dniem 14 kwietnia 2015 r. wstrzymuje przyjmowanie wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne finansowane ze środków Funduszu Pracy z powodu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację tego zadania.

Ponowne przyjmowanie wniosków nastąpi po otrzymaniu środków z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej lub uruchomieniu środków finansowych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu PO WER o czym poinformujemy w oddzielnym komunikacie.


Usługi i instrumenty rynku pracy dla osób niepełnosprawnych

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu zaprasza osoby niepełnosprawne zarejestrowane w tut. Urzędzie Pracy do korzystania z usług i instrumentów rynku pracy.

Informujemy, że osoba niepełnosprawna zarejestrowana:

 • jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu może wnioskować o jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 • jako osoba poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu może korzystać na takich samych zasadach jak bezrobotni z usług lub instrumentów rynku pracy m.in. ze szkoleń, które finansowane będą ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie PUP lub pod numerem telefonu: 22 725-41-44 w. 115, w. 120.


Teczka informacyjna "Wykaz szkół dla osób dorosłych w woj. mazowieckim".

UWAGA: Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie opracował teczkę informacyjną "Wykaz szkół dla osób dorosłych w woj. mazowieckim". Opracowanie zawiera wykaz ww. szkół oraz proponowane w nich kierunki kształcenia.

Teczka informacyjna dostępna jest w siedzibie tut. Urzędu w pokoju numer 14 oraz na stronie internetowej pup.blonie.ibip.pl/public w części "Poradnictwo zawodowe" w zakładce "Przydatne informacje".


link otwiera plakat w formacie jpg na którym jest adres strony projektu Jeden klik do Biznesu www.prod.ceidg.gov.pl oraz numer infolini 0801055088


Zapraszamy do udziału w projekcie:
Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy III
Osoby niepełnosprawne ruchowo w stopniu znacznym


Informacja - Porady w Okręgowym Inspektoracie Pracy

W związku z wejściem w życie ustawy o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców z dnia 01 lipca 2009 r. (Dz. U. Nr 125, poz. 1035) w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Warszawie, począwszy od 10 maja 2010 r. w poniedziałki w godz. 13:00- 15:00, pod numerem telefonu (22) 583 ? 17 ? 29, będą udzielane porady prawne i wyjaśnienia dotyczące wyżej wymienionej ustawy.

Wytworzył:
Udostępnił:
Karolina Malicka
(2009-07-08 09:56:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Katarzyna Kun
(2015-05-22 22:08:36)
 
 

ilość odwiedzin: 836995

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

Więcej informacji na stronie Polityki Prywatności.

X