Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu

Herb Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu

Środa 01.04.2015

zaawansowane

logo PUP_2015

Powiatowy Urząd Pracy
 dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu

zaprasza osoby niepełnosprawne
zarejestrowane w tut. Urzędzie Pracy

do korzystania z usług i instrumentów rynku pracy.

 

     Informujemy, że osoba niepełnosprawna zarejestrowana:

  • jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu może wnioskować o jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

     
  • jako osoba poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu może korzystać na takich samych zasadach jak bezrobotni z usług lub instrumentów rynku pracy m.in. ze szkoleń, które finansowane będą ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie PUP

lub pod numerem telefonu: 22 725-41-44 w. 115, w. 120.

 


Szanowny Absolwencie,  Szanowna Absolwentko,

Zapraszam do wzięcia udziału w badaniu mającym na celu zebranie informacji na temat kompetencji ogólnych posiadanych przez absolwentów publicznych szkół wyższych w całej Polsce. Kompetencje ogólne są drugą grupą kompetencji (poza kompetencjami zawodowymi - związanymi z kierunkiem wykształcenia), które są oczekiwane przez pracodawców.

Badanie jest realizowane przez autora w ramach rozprawy doktorskiej przy zachowaniu zasady poufności i anonimowości respondentów. Zbiorcze wyniki badania zostaną wykorzystane do pracy naukowej w ramach rozprawy doktorskiej sporządzanej na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego.

Zachęcam do udziału w badaniu i sprawdzeniu swojego poziomu kompetencji ogólnych po studiach wyższych!

Aby rozpocząć wypełnianie ankiety należy kliknąć w poniższy link (lub przeciągnąć go do paska adresowego przeglądarki) i postępować zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie: www.badanieabsolwentow.pl

Ankietę proszę wypełnić maksymalnie do 30 kwietnia 2015 roku.


Wnioski o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach pomocy de minimis można składać w pok. nr 6 (sekretariat) w następującym terminie:

I edycja 16-20 luty 2015 r.

Kolejne edycje zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu informuje, iż w dniu 26.01.2015 r. o godz. 10.00 w pok. nr 14 (Centrum Aktywizacji Zawodowej) odbędzie się spotkanie informacyjne dot. wypełniania Wniosku o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach pomocy de minimis.

Poza powyższym terminem nie ma możliwości konsultowania roboczych ani ostatecznych wersji składanych dokumentów. 

Prosimy osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu o wcześniejsze zapisanie się.


UWAGA

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie opracował teczkę informacyjną – „Wykaz szkół dla osób dorosłych w woj. mazowieckim”. Opracowanie zawiera wykaz ww. szkół oraz proponowane w nich kierunki kształcenia.

Teczka informacyjna dostępna jest w siedzibie tut. Urzędu w pokoju numer 14 oraz na stronie internetowej http://pup.blonie.ibip.pl/public w części „Poradnictwo zawodowe” w zakładce „Przydatne informacje”.

 


CEIDG

 


logoN

Zapraszamy do udziału w projekcie:

Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy III

Osoby niepełnosprawne ruchowo w stopniu znacznym

logoN'

 


INFORMACJA

W związku z wejściem w życie
ustawy o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców
z dnia 01 lipca 2009 r. (Dz. U. Nr 125, poz. 1035)
w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Warszawie,
począwszy od 10 maja 2010 r. w poniedziałki w godz. 1300- 1500, pod numerem telefonu (22) 583 – 17 – 29,
będą udzielane porady prawne i wyjaśnienia dotyczące wyżej wymienionej ustawy.


 

Wytworzył:
Udostępnił:
Karolina Malicka
(2009-07-08 09:56:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Barbara Salak
(2015-03-26 14:46:28)
DRUKUJ Drukuj   
 
 

ilość odwiedzin: 813133