Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego
Herb Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Czwartek 23.11.2017

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Giełdy pracy i inne spotkania

Giełda Pracy dla firmy Jeronimo Martins Polska S. A.

W dniu 03.07.2017 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego odbyła się Giełda Pracy dla firmy JERONIMO MARTINS POLSKA S.A., ul. Żniwna 5, 62-025 Kostrzyn, poszukująca pracowników na stanowisko kasjer-sprzedawca.

Na spotkanie zgłosiło się 12 osób z gmin Błonie i Ożarów Mazowiecki zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego. W wyniku przeprowadzonych rozmów 2 osoby z gminy Błonie podejmą zatrudnienie. Do procesu dalszej rekrutacji zakwalifikowała się 1 osoba, która została zaproszona na kolejną rozmowę z przedstawicielem firmy.


Giełda Pracy dla firmy KABELTECHNIK Sp. z o. o.

W dniu 24.03.2017 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego odbyła się Giełda Pracy dla firmy KABELTECHNIK Sp. Z O.O. z siedzibą w Płochocinie ul. Lipowa 5, poszukująca osób na stanowisko - Konstruktor, Ślusarz-Mechanik, Inżynier Sprzedaży, Pracownik Logistyki.

Na spotkanie zaproszono 19 osób z gminy Ożarów Mazowiecki oraz Błonie zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Zgłosiło się 18 osób, które miały możliwość nawiązania współpracy z w/w. pracodawcą. Pracodawca dokonał selekcji kandydatów na podstawie ankiety tj. wywiadu zawodowego do celów zatrudnieniowych. Do procesu dalszej rekrutacji zakwalifikowało się 6 osób.


Giełda Pracy dla firmy Joffe Group Sp. z o. o.

W dniu 28.03.2017 r. w Centrum Kultury w Błoniu, ul. Jana Pawła II 1b, odbyła się Giełda Pracy dla firmy Joffe Group Sp. z o. o., ul. Grodziska 15, 05-870 Błonie, poszukująca pracownika na stanowisko ślusarz.

Na spotkanie zaproszono 6 osób z gmin Błonie i Leszno zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego. W wyniku kolejnych rozmów 1 osoba podjęła zatrudnienie na ww. stanowisku pracy.


Giełda Pracy dla firmy Staamp Poland Sp. z o. o.

W dniu 09.03.2017 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego odbyła się Giełda Pracy dla firmy Staamp Poland Sp. z o. o., ul. Lesznowska 20, 05-870 Błonie, poszukująca pracowników na stanowiska: kontroler na linii produkcyjnej oraz pracownik produkcji.

Na spotkanie zaproszono 16 osób z gmin Błonie i Leszno zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Do procesu dalszej rekrutacji zakwalifikowało się 7 osób. W wyniku kolejnych rozmów, które odbyły się 13.03.2017 r. w siedzibie firmy, 2 osoby podjęły zatrudnienie na ww. stanowiskach pracy


Giełda Pracy dla firmy Chronologis sp. z o. o.

W dniu 02.03.2017 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego odbyła się Giełda Pracy dla firmy Chronologis Sp. z o. o., ul. Tomasza Nocznikowskiego 23/48,  01-948 Warszawa, poszukująca 4 osoby  na stanowisko magazynier.

Na spotkanie zaproszono 17 osób z gminy Błonie zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Zgłosiło się 16 osób, które miały możliwość podjęcia zatrudnienia na wskazanym stanowisku. Do procesu dalszej rekrutacji zakwalifikowało się 7 osób.


Giełda Pracy dla firmy Krzysztof Żebrowski AUTO BABICE sp. z o. o.

W dniu 30.01.2017 r. w siedzibie firmy Krzysztof Żebrowski AUTO BABICE Sp. z o.o., spółka komandytowa, ul. Hubala Dobrzańskiego 159, Babice Nowe, 05-082 Stare Babice  odbyła się Giełda Pracy. Pracodawca poszukiwał 8 osób w celu odbycia stażu na stanowiskach: mechanik samochodowy, blacharz samochodowy oraz lakiernik samochodowy.

Na spotkanie zaproszono 17 osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Zgłosiło się 12 osób, które miały możliwość nawiązania współpracy z w/w Pracodawcą. Pracodawca po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej do dalszej rekrutacji zakwalifikował 3 osoby.


Giełda Pracy dla firmy PRO-FLEX S. A.

W dniu 16.01.2017 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego odbyła się Giełda Pracy dla firmy Pro-Flex S.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Mickiewicza 17, poszukująca osób na stanowisko magazynier.

Na spotkanie zaproszono 14 osób z gminy Ożarów Mazowiecki zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Zgłosiło się 14 osób, które miały możliwość nawiązania współpracy z w/w. pracodawcą. Pracodawca dokonał selekcji kandydatów na podstawie ankiety tj. wywiadu zawodowego do celów zatrudnieniowych. Do procesu dalszej rekrutacji zakwalifikowały się 3 osoby.


Grupowe spotkanie informacyjne dla uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Błoniu im. Melchiora Wańkowicza

W ramach współpracy z Zespołem Szkół nr 1 w Błoniu im. Melchiora Wańkowicza 30.11.2016 r., doradca zawodowy przeprowadził grupowe zajęcia dla uczniów placówki. Wśród uczestników spotkań znaleźli się uczniowie:

  • III klasy liceum ogólnokształcącego,
  • IV klasy technikum logistycznego,
  • III klasy liceum  ratowniczo – pożarniczego,
  • IV klasy technikum mechatronicznego.

W poradach tych uczestniczyło łącznie 60 uczniów w/w klas, zapoznali się  oni z możliwościami dalszego kształcenia, praktycznymi wskazówkami dotyczącymi wyboru szkoły/uczelni, oraz możliwościami kształcenia zagranicą. Uczestnicy poznali również tendencje na lokalnym rynku pracy oraz zawody deficytowe i nadwyżkowe w województwie mazowieckim. Doradca zawodowy z Powiatowego Urzędu Pracy zapoznawał uczestników z prawami i obowiązkami osób bezrobotnych oraz usługami rynku pracy realizowanymi przez Urząd.

Uczniowie mieli również możliwość wypełnić testy: „Test Samooceny, ,,Kwestionariusz Moja Kariera’’ oraz ,,Test motywacji zawodowej”. Wyniki umożliwiły określenie cech osobowościowych, zainteresowań zawodowych, predyspozycji oraz motywacji do pracy. Uzyskane wyniki umożliwiły określenie cech osobowościowych, zainteresowań zawodowych, predyspozycji oraz motywacji do pracy zwiększając w ten sposób samoświadomość uczniów oraz szansę na właściwy wybór dalszych możliwości edukacyjnych i zawodowych. Dodatkowo przekazano uczniom informacje dotyczące możliwości dalszego kształcenia w kraju i za granicą oraz wskazówki dotyczące wyboru szkoły lub uczelni. Uczniowie mieli również możliwość zapoznania się z zasadami obowiązującymi przy sporządzaniu dokumentów aplikacyjnych. Doradca przeprowadził ćwiczenia związane z prawidłowym przebiegiem rozmowy kwalifikacyjnej.


Informacja o konferencji podsumowującej wdrażanie Krajowego Funduszu Szkoleniowego w województwie maowieckim

W dniu 12.10.2016 r. w Warszawie odbyła się  konferencja podsumowująca wdrażanie KFS w województwie mazowieckim zorganizowana przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.

W spotkaniu uczestniczyli reprezentanci wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy oraz organizacji pracodawców. Gości przywitał i rozpoczął konferencję Tomasz Sieradz – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie. Konferencja podsumowywała dotychczasowe doświadczenia we wdrażaniu Krajowego Funduszu Szkoleniowego, podzielona była na dwie części.

Pierwsza część składała się z wystąpień:

  • Dyrektora WUP w Warszawie na temat dotychczasowych doświadczeń związanych z KFS w woj. mazowieckim,
  • pracownika Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu na temat realizacji KFS z punktu widzenia urzędu pracy,
  • przedstawiciela POLMO S.A. Łomianki na temat KFS z punktu widzenia pracodawcy.

W drugi etapie wystąpiła koordynatorka projektu Bilans Kapitału Ludzkiego PARP z prezentacją dotyczącą kompetencji miękkich, pracownik Instytutu Badań Edukacyjnych z prezentacją dotyczącą rozwoju pracowników w oparciu o kompetencje oraz przedstawicielka Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej omówiła planowane zmiany w systemie realizacji KFS  w 2017 roku.

Spotkanie zakończyło się dyskusją przedstawicieli publicznych służb zatrudnienia i pracodawców którzy podzielili się własnymi doświadczeniami związanymi z wdrażaniem KFS.


Giełda Pracy dla Agencji Zatrudnienia HELPLAW Sp. z o. o

W dniu 27.07.2016 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu odbyła się Giełda Pracy dla Agencji Zatrudnienia HELPLAW Sp. Z O. O., z siedzibą w Pruszkowie, poszukująca osób na stanowisko – sprzątaczka biurowa oraz mechanik pojazdów samochodowych.

Na spotkanie zaproszono 10 osób z gminy Ożarów Mazowiecki zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego.  Zgłosiło się 7 osób, które miały możliwość nawiązania współpracy z w/w. pracodawcą. Pracodawca dokonał selekcji kandydatów na podstawie ankiety tj. wywiadu zawodowego do celów zatrudnieniowych. Do procesu dalszej rekrutacji zakwalifikowało się 5 osób.


Giełda Pracy dla Agencji Zatrudnienia Praca BIS

W dniu 30.06.2016 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu odbyła się Giełda Pracy dla Agencji Zatrudnienia Praca BIS z siedzibą w Sochaczewie, ul. Reymonta 30/4 , poszukująca osób na stanowisko - pracownik magazynu.

Na spotkanie zaproszono 33 osób z gminy Ożarów Mazowiecki oraz Błonie, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego.  Zgłosiło się 26 osób, które miały możliwość nawiązania współpracy z w/w. pracodawcą. Pracodawca dokonał selekcji kandydatów na podstawie ankiety tj. wywiadu zawodowego do celów zatrudnieniowych. Do procesu dalszej rekrutacji zakwalifikowało się 15 osób.


Giełda Pracy dla Agencji Zatrudnienia Transline Group sp. z o.o.

W dniu 31.05.2016 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu odbyła się Giełda Pracy dla Agencji Zatrudnienia Transline Group Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, poszukującej 10 osób na stanowisko pracownik magazynowy.

Na spotkanie zaproszono 18 osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy z gminy Błonie. Pracodawca po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej do dalszej rekrutacji zakwalifikował 10 osób.


Grupowe spotkanie informacyjne dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Lesznie.

Doradcy zawodowi z Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu przeprowadzili 19.04.2016 r. grupowe spotkanie informacyjne dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Lesznie. W spotkaniu uczestniczyło 18 uczniów klas zawodowych o profilach: kucharz, cukiernik, ogrodnik, fryzjer oraz sprzedawca.

Doradcy zawodowi przedstawili uczestnikom prawa i obowiązki osób bezrobotnych oraz usługi i instrumenty rynku pracy realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy. Każdy uczestnik spotkania otrzymał materiały informacyjne przydatne w dalszym planowaniu aktywności zawodowej, takie jak: foldery informacyjne dotyczące działalności Urzędu, prawa i obowiązki osób bezrobotnych, a także poradniki dotyczące tworzenia dokumentów aplikacyjnych i rozmowy kwalifikacyjnej.

Spotkanie przeprowadzone przez doradców zawodowych umożliwiło młodzieży zapoznanie się z ofertą Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu oraz wymaganiami rynku pracy. Mamy nadzieję, iż zwiększy to aktywność zawodową absolwentów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Lesznie.


Informacja dotycząca przebiegu Europejskich Dni Pracodawcy

logo Europejskich Dni Pracodawcy

 

 

 

 

 

 

Po raz pierwszy we wszystkich krajach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego w dniach  4 - 15 kwietnia 2016 r. zorganizowane zostały Europejskie Dni Pracodawcy. Inicjatorem wydarzenia była sieć Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia krajów Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Celem przedsięwzięcia było wspieranie i promocja współpracy między pracodawcami i publicznymi służbami zatrudnienia poprzez m.in. podniesienie poziomu wiedzy pracodawców na temat oferowanych usług oraz pomoc pracodawcom  w pozyskaniu pracowników. Wydarzenie było realizowane na terenie urzędów pracy w całej Polsce. 

 Do Europejskich Dni Pracodawcy włączył się także Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego  w Błoniu. W ramach w/w wydarzenia w dniu 6 kwietnia 2016 r. przedstawiciele Urzędu wzięli udział w spotkaniu  pt. ,,Gmina dla biznesu, biznes dla gminy” zorganizowanym w Urzędzie Gminy w Starych Babicach. W trakcie spotkania pracownicy Urzędu  zaprezentowali prezentację pt. „Zainwestuj w pracowników” podczas której omówili zagadnienia związane z dofinansowaniem kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

W dniach 12 i 13 kwietnia 2016 r. zorganizowane zostały dwie giełdy pracy dla firmy Transline Group i Merpol Sp. Z o. o. mające na celu pomoc w znalezieniu odpowiednich kandydatów do pracy na stanowiska pracownik komplementacji zamówień oraz pracownik magazynowy.

Poza tym przeprowadzono 20 spotkań indywidualnych z pracodawcami z terenu powiatu warszawskiego zachodniego mających na celu pomoc pracodawcom w znalezieniu odpowiednich kandydatów do pracy oraz zachęcenie do korzystania z aktywnych form wsparcia oferowanych przez publiczne służby zatrudnienia.

W dniu 15 kwietnia 2016 r. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego, Pani Anna Raszkiewicz wraz ze Starostą, Panem Janem Żychlińskim i Wicestarostą, Panem Pawłem Białeckim, spotkali się z reprezentantami firmy Pentagon Media Team, będącą częścią grupy ZPR Media S.A. . Podczas spotkania dyskutowano o możliwych obszarach współpracy, w tym w dziedzinie zatrudnienia. Dyrektor PUP przedstawiła instrumenty będące w dyspozycji Urzędu i zadeklarowała współdziałanie w zaspokojeniu potrzeb kadrowych poprzez organizację m.in. giełd pracy i subsydiowanego zatrudnienia
w ramach posiadanych środków.

Tego samego dnia władze Powiatu i Dyrekcja PUP uczestniczyli  w spotkaniu  z Prezesem Zarządu firmy FlySpot Warsaw Indoor Skydiving, Panem Michałem Braszczyńskim. Podczas spotkania poruszono kwestię sytuacji kadrowej w/w firmy i możliwości wsparcia w zakresie usług i instrumentów ze strony Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu.


Giełda Pracy dla Biura Ochrony Przedsiębiorstw "Merpol"

W ramach Europejskich Dni Pracodawcy dnia 13.04.2016 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu odbyła się Giełda Pracy dla Biura Ochrony Przedsiębiorstw „Merpol” Zakładu Pracy Chronionej poszukującej pracowników magazynowych z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności oraz spotkanie informacyjne dla osób chcących podjąć inną pracę zarobkową.

Na spotkanie zaproszono 10 osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy z gmin: Błonie, Leszno oraz Ożarów Mazowiecki. Pracodawca po przeprowadzeniu ankiety personalnej oraz rozmowy kwalifikacyjnej do dalszej rekrutacji zakwalifikował 5 osób.


Giełda Pracy dla Agencji Zatrudnienia Transline Group sp. z o.o.

W ramach Europejskich Dni Pracodawcy, dnia 12.04.2016 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu, odbyła się Giełda Pracy dla Agencji Zatrudnienia Transline Group Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, poszukująca 10 osób na stanowisko pracownik kompletacji zamówień dla firmy DOC DATA zlokalizowanej w Błoniu, Kopytów 44.

Na spotkanie zaproszono 20 osób z gminy Błonie, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego, z czego zgłosiło się 19 osób. Pracodawca dokonał selekcji kandydatów na podstawie ankiety tj. wywiadu zawodowego do celów zatrudnieniowych, w wyniku której do dalszej rekrutacji zakwalifikowało się 9 osób.


Informacja dotycząca spotkania w ramach Europejskich Dni Pracodawcy w Starych Babicach

 logo Europejskich Dni Pracodawcy

 

 

 

 

 

W dniu 6 kwietnia 2016 r. przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu wzięli udział w ramach Europejskich Dni Pracodawcy w spotkaniu pt. ''Gmina dla biznesu, biznes dla gminy” zorganizowanym w Urzędzie Gminy w Starych Babicach.

Było to pierwsze spotkanie z cyklu „Biznes w Babicach” zorganizowane dla babickich przedsiębiorców.

Spotkanie rozpoczął i przedstawił jego program Pan Marcin Zając Zastępca Wójta Gminy Stare Babice.

Spotkanie zostało podzielone na trzy części:

część I – „Zainwestuj w pracowników” - Dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego omówiły: Anna Kucharska i Magdalena Bartosik z tutejszego Urzędu.

część II – „Zaprezentuj się innym” - Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego. Dofinansowanie wyjazdów na targi, udział w szkoleniach oraz promocja firmy przedstawił Andrzej Czajkowski, koordynator projektu „Promocja Gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego” z Urzędu m.st. Warszawy.

część III – „Rozwijaj się lokalnie” – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Możliwości i korzyści dla lokalnych przedsiębiorstw omówił Paweł Zając, Dyrektor Biura Stowarzyszenia ,,Między Wisłą a Kampinosem”.

Prelegenci chętnie udzielili odpowiedzi na zadane przez przedsiębiorców pytania.

Zastępca Wójta Gminy Stare Babice podziękował przedsiębiorcom za przybycie, podsumował spotkanie i zachęcił uczestników do skorzystania ze wsparcia oferowanego przez ww. instytucje.


Informacja nt. spotkania z przedstawicielami Ministerstwa Spraw Społecznych Estonii

W dniu 8 marca 2016 roku Departament Rynku Pracy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej gościł delegację Ministerstwa Spraw Społecznych Estonii. Strona estońska wyraziła zainteresowanie Krajowym Funduszem Szkoleniowym oraz sposobami jego wdrażania w Polsce. Do udziału w spotkaniu zostali zaproszeni przedstawiciele Departamentu Rynku Pracy MRPiPS, Departamentu Finansów MRPiPS, kierownik Zespołu ds. Projektów i Programów Rynku Pracy Wydziału Regionalnej Polityki Rynku Pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie oraz pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu, bezpośrednio zaangażowani w realizację KFS.

W czasie  spotkania pracownicy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedstawili ogólne informacje związane z genezą, wdrażaniem i finansowaniem Krajowego Funduszu Szkoleniowego z poziomu resortu. Reprezentant Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie omówił zasady podziału i przyznawania środków finansowych poszczególnym Powiatowym Urzędom Pracy działającym na terenie województwa mazowieckiego. Natomiast pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Warszawskiego w Błoniu podzieli się zdobytymi doświadczeniami. Ta część spotkania, obrazująca praktyczne oblicze KFS tzn. sposób aplikowania, beneficjentów wnioskujących o wsparcie, liczbę złożonych wniosków i zawartych umów, wysokość przyznanych środków oraz przeznaczenie przyznanej pomocy okazała się najbardziej interesująca dla przedstawicieli Ministerstwa Spraw Społecznych Estonii i przyczyniła się do dyskusji na temat KFS.


Giełda Pracy dla Agencji Zatrudnienia WADWICZ sp. z o.o

W dniu 19.02.2016 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu odbyła się Giełda Pracy dla Agencji Zatrudnienia Wadwicz Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie ul. Karczewska 18, poszukująca 10 osób na stanowisko pracownik magazynu/archiwista.

Na spotkanie zaproszono 16 osób z gminy Błonie, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Na spotkanie stawiło się 10 osób. Pracodawca dokonał selekcji kandydatów na podstawie ankiety tj. wywiadu zawodowego do celów zatrudnieniowych, w wyniku której do dalszej rekrutacji zostali zaproszeni wszyscy uczestniczący w giełdzie.


Giełda Pracy dla firmy RABEN POLSKA sp. z o.o.

W dniu 04.02.2016 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu odbyła się Giełda Pracy dla firmy Raben Polska Sp. z o.o z siedzibą w Błoniu, Pass ul. Batorego 6, poszukująca 16 osób na stanowisko operator wózka widłowego oraz 20 osób na stanowisko pracownik kompletacji.

Na spotkanie z pracodawcą zaproszono 35 osób z gminy Błonie, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Na spotkanie stawiło się 29 osób. Pracodawca dokonał selekcji kandydatów na podstawie ankiety tj. wywiadu zawodowego do celów zatrudnieniowych, w wyniku której do dalszej rekrutacji zostali zaproszeni wszyscy uczestniczący w giełdzie.


Spotkanie informacyjne dot. współpracy ze spółką Kolporter

W dniu 18 lutego 2016 roku w zamiejscowym punkcie obsługi osób bezrobotnych  w Łomiankach odbyło się spotkanie informacyjne dla osób bezrobotnych zainteresowanych podjęciem ajencji Saloniku Prasowego na terenie gminy Łomianki, na którym stawiło się 10 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu. Na spotkaniu pracownik spółki Kolporter przedstawił ogólne warunki współpracy.


Giełda Pracy dla firmy SOLID SECURITY

W dniu 12.02.2016 r. o godz. 10.00 w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu, ul. Grodziska 15 została zorganizowana giełda pracy dla firmy SOLID SECURITY ul. Postępu 17, 02-676 Warszawa poszukującej 10 osób z orzeczeniem o niepełnosprawności na stanowisko pracownika ochrony do firm:

  • DAWTONA mającej siedzibę w Błoniu przy ul. Bieniewickiej 52,

  • DAWTONA mającej siedzibę w Lesznie przy ul. Błońskiej 59,

  • ARVATO w Kopytowie 44 d.

Na spotkanie zaproszono 11 osób, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu, z czego zgłosiło się 10 osób z gmin: Leszno, Błonie, Ożarów Mazowiecki oraz Kampinos. Pracodawca, po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej do dalszej rekrutacji zakwalifikował 5 osób.


Spotkania warsztatowe dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Broniewskiego w Błoniu w dn. 12.01.2016 r.

Doradcy zawodowi w ramach współpracy z I Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Broniewskiego w Błoniu przeprowadzili 12.01.2016 r. czterogodzinne warsztaty dla 38 uczniów klas pierwszych ww. szkoły. Uczestnicy spotkań poznali zawody deficytowe i nadwyżkowe w województwie mazowieckim oraz tendencje na lokalnym rynku pracy.

Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy zapoznawali uczestników z prawami i obowiązkami osób bezrobotnych oraz usługami rynku pracy. Dodatkowo przekazano uczniom informacje dotyczące możliwości dalszego kształcenia w kraju i za granicą oraz wskazówki dotyczące wyboru szkoły lub uczelni. Uczniowie mieli również możliwość zapoznania się z zasadami obowiązującymi przy sporządzaniu dokumentów aplikacyjnych. Doradcy przeprowadzili ćwiczenia związane z prawidłowym przebiegiem rozmowy kwalifikacyjnej.

Zaangażowano młodzież do wcielania się w role pracodawców rekrutujących pracowników oraz osób starających się o pracę. Ćwiczenia te pozwoliły lepiej zobrazować przeszkody, które osoby starające się o zatrudnienie mogą spotkać. Uczestnicy warsztatów mieli możliwość wypełniania testów badających predyspozycje zawodowe. Sprawdzili jaki styl uczenia się preferują oraz określić poziom motywacji do pracy.

Przeprowadzone zajęcia miały na celu zwiększenie samoświadomości uczniów przy podejmowaniu przez nich dalszych wyborów edukacyjnych i zawodowych. Spotkania z młodzieżą pozwalają na aktywne przeciwdziałanie bezrobociu poprzez propagowanie aktywność w samokształceniu i nabywaniu przydatnych umiejętności, które w przyszłości  będzie można wykorzystać przy budowaniu osobistych ścieżek zawodowych.

Wytworzył:
Udostępnił:
Karolina Malicka
(2012-04-12 13:07:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Barbara Salak
(2017-07-12 11:28:10)
 
 
ilość odwiedzin: 1445051

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X