☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego
Herb Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Poniedziałek 20.05.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Projekty w 2013 roku

Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu w 2013 r. kontynuował realizację dwóch projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie:

 1. Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie. Zgodnie z podpisaną w dniu 18.10.2010 r. umową o dofinansowanie projektu „Pomocna dłoń I” Powiatowy Urząd pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu otrzymał wsparcie w postaci dofinansowania do zatrudnienia 2 pośredników pracy i 2 doradców zawodowych. Nadrzędnym celem projektu było zwiększenie oddziaływania aktywnej polityki rynku pracy poprzez upowszechnienie dostępu do pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego wszystkich klientów naszego Urzędu: bezrobotnych, poszukujących pracy, niepełnosprawnych, biernych zawodowo i pracodawców.
 2. Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych. Zgodnie z podpisanym w dniu 16.04.2013 r. aneksem do umowy realizacji projektu „Bieg z przeszkodami” wsparciem w ramach projektu objęto 282 osoby (158 kobiet i 124 mężczyzn), w tym osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, o których mowa w art. 49 ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r., poz. 674 ze zm.). Celem głównym projektu było zwiększenie poziomu aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych zarejestrowanych w tutejszym Urzędzie poprzez realizację następujących zadań:
  • szkoleń,
  • staży,
  • jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu w roku 2013 r. kontynuuje realizację dwóch projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich:

Projekt "Bieg z przeszkodami"

W ramach projektu „Bieg z przeszkodami” Poddziałania 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych objętych wsparciem zostanie 199 osób (108 kobiet i 91 mężczyzn). Projekt obejmie swoim wsparciem zgodnie z Planem Działania na rok 2013 osoby bezrobotne, znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj. osoby:

 • poniżej 30 roku życia,
 • powyżej 50 roku życia,
 • długotrwale bezrobotne (tj. zarejestrowane powyżej 12 miesięcy w ciągu ostatnich 2 lat),
 • niepełnosprawne,
 • w wieku 45 – 49 lat,
 • posiadające wykształcenie gimnazjalne bądź niższe,
 • zamieszkujące tereny wiejskie.

Celem głównym projektu jest zwiększenie poziomu aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych zarejestrowanych w tutejszym Urzędzie poprzez realizację następujących zadań:

 • Szkoleń,
 • Staży,
 • Jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Projekt "Pomocna dłoń I"

Projekt „Pomocna dłoń I” w ramach Poddziałania 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie umożliwia zwiększenie zatrudnienia w Urzędzie na stanowiskach doradców zawodowych i pośredników pracy. Nadrzędnym celem projektu jest zwiększenie oddziaływania aktywnej polityki rynku pracy poprzez upowszechnienie dostępu do pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego wszystkich klientów naszego Urzędu: bezrobotnych, poszukujących pracy, niepełnosprawnych, biernych zawodowo i pracodawców.

Wytworzył:
Udostępnił:
Karolina Malicka
(2013-05-24 11:23:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Katarzyna Kun
(2015-06-03 22:43:15)
 
 
ilość odwiedzin: 1854957

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X