☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego
Herb Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Poniedziałek 20.05.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie warszawskim zachodnim (I)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu informuje, że w roku 2015 realizuje projekt pozakonkursowy o nazwie: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie warszawskim zachodnim (I)”, który współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych w wieku 18-29 lat (przed ukończeniem 30 roku życia), pozostających bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET). Grupę docelową projektu stanowi 110 osób bezrobotnych (57K 53M) zakwalifikowanych do I lub II profilu pomocy zgodnie z art. 33 ust. 2c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645 późn. zm.).

Priorytetowymi grupami wsparcia w projekcie są osoby niepełnosprawne i długotrwale bezrobotne.

Projekt przewiduje:

  • Szkolenia dla 50 osób,
  • Staże dla 40 osób,
  • Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 20 osób.

Wyżej wymienione formy wsparcia stworzą sprzyjające warunki dla złagodzenia sytuacji ludzi młodych na rynku pracy. Dzięki udziałowi w projekcie osoby bezrobotne nabędą kwalifikacje zawodowe dostosowane do potrzeb pracodawców, podejmą zatrudnienie lub własną działalność gospodarczą.

Projekt zakłada:

  1. ogólny wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla uczestników nie kwalifikujących się do żadnej z poniżej wymienionych grup docelowych – na poziomie co najmniej 43%,
  2. dla osób niepełnosprawnych – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 17%,
  3. dla osób długotrwale bezrobotnych – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 35%,
  4. dla osób o niskich kwalifikacjach – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 36%

Wartość realizacji projektu wynosi: 1 118 300,00 zł, w tym dofinansowanie z UE: 942 503,24 zł.

Informacje szczegółowe

  1. Staże w ramach projektu (PDF, 402KB), Informacje o stażach
  2. Szkolenia w ramach projektu (PDF, 396KB), Informacje o szkoleniach
  3. Jednorazowe środki w ramach projektu (PDF, 395KB)

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Barbara Salak
(2015-07-01 14:28:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Barbara Salak
(2016-06-29 10:13:54)
 
 
ilość odwiedzin: 1854976

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X