☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego
Herb Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Poniedziałek 20.05.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)_2016

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie warszawskim zachodnim (II)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Powiatowy  Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu informuje, że w roku 2016 realizuje projekt pozakonkursowy o nazwie: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie warszawskim zachodnim (II)”, który współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu  Operacyjnego  Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych w wieku 18-29 lat (przed ukończeniem 30 roku życia), pozostających bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET). Grupę docelową projektu stanowi 110 osób bezrobotnych zakwalifikowanych do I lub II profilu pomocy zgodnie z art. 33 ust. 2c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645 późn. zm.).

Priorytetowymi grupami wsparcia w projekcie są osoby niepełnosprawne i długotrwale bezrobotne.

Projekt przewiduje:

 

  • Szkolenia dla 40 osób,      

  • Staże  dla  40 osób,

  • Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 30 osób.

Wyżej wymienione formy wsparcia stworzą sprzyjające warunki dla złagodzenia sytuacji ludzi młodych na rynku pracy. Dzięki udziałowi w projekcie osoby bezrobotne nabędą kwalifikacje zawodowe dostosowane do potrzeb pracodawców, podejmą zatrudnienie lub własną działalność gospodarczą.

Projekt zakłada:

  1. ogólny wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla uczestników nie kwalifikujących się do żadnej z poniżej wymienionych grup docelowych – na poziomie co najmniej 43%,

  2. dla osób niepełnosprawnych – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 17%,

  3. dla osób długotrwale bezrobotnych – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 35%,

  4. dla osób o niskich kwalifikacjach – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 48%

Wartość realizacji projektu w 2016 r. wynosi: 1 304 180,00 zł, w tym dofinansowanie z UE: 1 099 163,00 zł.

Wytworzył:
Katarzyna Zmitrowicz
Udostępnił:
Barbara Salak
(2016-04-06 10:06:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Barbara Salak
(2016-06-29 10:13:27)
 
 
ilość odwiedzin: 1854942

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X