☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego
Herb Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Poniedziałek 20.05.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego (RPO WM)

Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie warszawskim zachodnim (I)

logo-Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu realizuje od 01.01.2015 r. do 31.12.2016 r.  projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie warszawskim zachodnim (I)” w ramach Osi Priorytetowej VIII Rozwój rynku pracy Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP projekty pozakonkursowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30 lat i powyżej należących do grup defaworyzowanych pozostających bez pracy w powiecie warszawskim zachodnim.

Grupą docelową projektu jest 151 osób bezrobotnych zakwalifikowanych do I lub II profilu pomocy zgodnie z art. 33 ust. 2c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645 późn. zm.).

Projekt zakłada objęcie wsparciem osób należących do grup defaworyzowanych zarejestrowanych w PUP Błonie tj. :

 • kobiet,

 • niepełnosprawnych,

 • długotrwale bezrobotnych,

 • powyżej 50 roku życia,

 • osób o niskich kwalifikacjach.

Przewidziane formy wsparcia w ramach projektu

 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,

 • szkolenia w zakresie prowadzenia własnej działalności gospodarczej,

 • szkolenia,

 • staże.

Projekt zakłada:

 1. ogólny wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla uczestników nie kwalifikujących się do żadnej z poniżej wymienionych grup docelowych – na poziomie co najmniej 43%,

 2. dla osób niepełnosprawnych – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 17%,

 3. dla osób długotrwale bezrobotnych – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 35%,

 4. dla osób o niskich kwalifikacjach – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 36%.

Wartość projektu wynosi: 1 460 300,00 zł, w tym dofinansowanie z UE: 1 168 240,00 zł.

Wytworzył:
Katarzyna Zmitrowicz
Udostępnił:
Barbara Salak
(2016-04-06 10:39:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Barbara Salak
(2016-06-29 10:20:11)
 
 
ilość odwiedzin: 1854969

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X