☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego
Herb Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Środa 22.05.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2018

logo power

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie warszawskim zachodnim (III)”

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego realizuje od  01.01.2018 r. do 31.12.2019 r. projekt pozakonkursowy o nazwie: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie warszawskim zachodnim (III)”, który współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu  Operacyjnego  Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych w wieku 18-29 lat (przed ukończeniem 30 roku życia), pozostających bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET). Grupę docelową projektu stanowi 150 osób bezrobotnych zakwalifikowanych do I lub II profilu pomocy zgodnie z art. 33 ust. 2c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z późn. zm.).

Priorytetowymi grupami wsparcia w projekcie są osoby: z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotne, z wykształceniem maksymalnie średnim.

Przewidziane formy wsparcia w ramach projektu:

  • Szkolenia,      
  • Staże,
  • Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.

Wyżej wymienione formy wsparcia stworzą sprzyjające warunki dla złagodzenia sytuacji ludzi młodych na rynku pracy. Dzięki udziałowi w projekcie osoby bezrobotne nabędą kwalifikacje zawodowe dostosowane do potrzeb pracodawców, podejmą zatrudnienie lub własną działalność gospodarczą.

Projekt zakłada:

  1. wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla uczestników nie kwalifikujących się do żadnej z poniżej wymienionych grup docelowych – na poziomie co najmniej 43%,
  2. dla osób z niepełnosprawnościami – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 17%,
  3. dla osób długotrwale bezrobotnych – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 35%,
  4. dla osób o niskich kwalifikacjach – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 48%

Wartość realizacji projektu wynosi: 2 088 325,65 zł, w tym dofinansowanie z UE: 1 760 040,86 zł.

 

Wytworzył:
Marcin Sajdak
(2018-01-23)
Udostępnił:
Marcin Sajdak
(2018-01-25 13:33:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Sajdak
(2018-06-14 10:07:00)
 
 
ilość odwiedzin: 1856195

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X