Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Uczestnicy projektów zrealizowanych w ramach

PO WER, RPO WM, POKL

 

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego  zaprasza do udziału w VI edycji ogólnopolskiej akcji promocyjnej pn. Dni Otwarte Funduszy Europejskich.

Akcja wpisuje się w promowanie rezultatów i efektów projektów dofinansowanych ze środków unijnych, w tym prezentację dobrych praktyk.

Kierując się dotychczasowym doświadczeniem i pomyślną współpracą, pragniemy zachęcić Państwa do bezpłatnego zaprezentowania swoich przedsięwzięć, które zostały dofinansowane z Funduszy Europejskich pozyskanych przez Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

Tegoroczna edycja Dni Otwartych Funduszy Europejskich w szczególny sposób ma podkreślić rolę przedsiębiorczych i dynamicznych osób, dlatego zaproszenie do udziału adresowane jest m.in. do Państwa - beneficjentów projektów realizowanych przez tutejszy Urząd.

Aby wziąć udział w VI edycji ogólnopolskiej akcji promocyjnej pn. Dni Otwarte Funduszy Europejskich wystarczy „udostępnić” swój projekt mieszkańcom powiatu przynajmniej na jeden dzień w okresie od 10 do 12 maja 2019 r. w dowolnej formie np. można by ze zniżką lub za darmo zaoferować swoje produkty lub usługi, zaprosić na spotkanie lub umożliwić zwiedzanie swojej firmy itp.

Wszystkie wydarzenia, które odbędą się podczas Dni Otwartych zamieszczone zostaną na stronie internetowej www.dniotwarte.eu . Do udziału w Państwa przedsięwzięciach zachęcać będzie kampania promocyjna w krajowych i regionalnych mediach oraz materiały promocyjne przygotowane na ten dzień. Wybrane wydarzenia i projekty mają szansę na dedykowane audycje. Koordynatorem akcji jest Ministerstwo Informacji i Rozwoju przy wsparciu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie.

Każdy z beneficjentów zgłoszonych do udziału w Dniach Otwartych Funduszy Europejskich otrzyma pakiet gadżetów promocyjnych, plakaty i ulotki.

Raz jeszcze zachęcamy do wzięcia czynnego udziału w Dniach Otwartych Funduszy Europejskich.

Zainteresowanych prosimy o wypełnienie Deklaracji uczestnictwa w Dniach Otwartych Funduszy Europejskich  i przekazanie do Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego do dn. 19.03.2019 r. ( kontakt osobisty w godzinach 8:00 – 14:00 pok. 115, e – mail: m.bartosik@pupblonie.pl, wabl@praca.gov.pl, tel. (022) 733 73 99 wew.118)

Deklaracja uczestnictwa ODFE 2019(70KB)


Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad rejestracji „Oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi” w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego uprzejmie informuje, że od dnia 01 stycznia 2019 r. „Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi" składane przez przedsiębiorców będą przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem portalu praca.gov.pl, jedynie osoby chcące zatrudniać obcokrajowców na podstawie oświadczenia do gospodarstwa domowego (symbol PKD 9700Z) będą mogły składać dokumenty wypełnione odręcznie w siedzibie tutejszego Urzędu.

Zarządzenie - Oświadczenia - 01.01.2019 r.


Informacja o zmianie godzin przyjmowania Interesantów w zakresie obsługi oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi

Od dnia 06 sierpnia 2018 r.:

SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ O POWIERZENIU WYKONYWANIA PRACY CUDZOZIEMCOWI

pok. 128             w godzinach 8.00 – 14.00

WYDAWANIE OŚWIADCZEŃ O POWIERZENIU WYKONYWANIA PRACY CUDZOZIEMCOWI

pok. 113             w godzinach  12.00 – 14.30


Informacja o zmianie godzin przyjmowania Interesantów w zakresie obsługi oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, że przyjmuje interesantów ws. obsługi oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi codziennie w godz. 1000 – 1300.


Informacja dotycząca nowej strony internetowej Urzędu

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje że od 1 stycznia 2018 roku ruszyła nowa strona internetowa Urzędu pod adresem www.ozarowmazowiecki.praca.gov.pl

Zapraszamy do korzystania, mamy nadzieję, że spełni ona Państwa oczekiwania.


Zatrudnianie cudzoziemców

W związku  z wejściem w życie od dnia 1 stycznia 2018 roku  nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z późn. zm.) dotyczących zmian w zakresie wydawania Oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy (…), Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego uprzejmie informuje, iż obecnie obowiązujące wnioski dotyczące ww. oświadczeń przyjmowane będą do dnia 27.12.2017 r. do godz. 15:00. Dotyczy to również wniosków składanych poprzez elektroniczny portal praca.gov.pl


Zmiana przepisów dotyczących opodatkowania stypendiów finansowanych z Funduszu Pracy-informacja o zwrocie nadpłaconego podatku od stypendiów pobranych w 2016 roku

WAŻNE !  Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, iż nastąpiła zmiana przepisów dotyczących opodatkowania stypendiów finansowanych z Funduszu Pracy. Stypendia otrzymane na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2019 r. zostały zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. To  oznacza, że urząd skarbowy na wniosek podatnika (osoby która otrzymała takie stypendium) zwróci nadpłacony podatek.

Informacje szczegółowe dotyczące zmiany przepisów i zwrotu nadpłaty podatku od stypendiów z FP pobranych w 2016r. , plik DOC (70KB)

Wzoru wniosku do naczelnika urzędu skarbowego o stwierdzenie nadpłaty podatku od stypendiów z FP pobranych w 2016r. , plik DOC (30,5KB)


Wojska Obrony Terytorialnej-informacje o służbie wojskowej

Wojska Obrony Terytorialnej_baner_www_800x367-01-link otwiera nowe okno


Konsultacje z doradcą zawodowym przez Skypa

Konsultacje z doradcą zawodowym przez Skype w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie - informacja, plik DOC (43KB)


Rządowy Program Pracy Więźniów-ogłoszenie Zakładu Karnego w Przytułach Starych

Zakład Karny w Przytułach Starych zaprasza przedsiębiorców do udziału w Rządowym Programie Pracy Więźniów-ogłoszenie  plik DOC (48 KB)


Informacja o zmianie siedziby Powiatowego Urzędu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, że od 21 listopada 2016 r. ulega zmianie adres siedziby PUP na następujący:

Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska 131 A.


Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).


Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego (RPO WM)


Mazowiecka Akademia Nauczyciela

Projekt dla pracowników Instytucji Systemu Oświaty zwolnionych lub zagrożonych zwolnieniem (PDF, 1.75MB)


O Urzędzie

Misja Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego na rok 2017:

„Promocja zatrudnienia i dążenie do poprawy sytuacji na lokalnym rynku pracy ”


Dane adresowe

Powiatowy Urząd Pracy
dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego,
ul. Poznańska 131A, 05-850 Ożarów Mazowiecki

 NIP 118 15 17 485

REGON 016279633

 tel. 22 725  42  91,  22 731 90 04, 22 733-73-99

 fax  22  725  41  44

e-mail:  wabl@praca.gov.pl

www.ozarowmazowiecki.praca.gov.pl

http://pup.blonie.ibip.pl

Komórka organizacyjna

Nr pokoju

Numer wewnętrzny

Sekretariat

128

101

Główny Księgowy

219

127

Rejestracja i informacja

118, 119

116, 117

Stanowisko ds. programów

123

134

Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej

122

110

 

Tel. kom. 606-790-667

Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy

112

122

Pozostałe instrumenty rynku pracy

123

114,134

Organizacja szkoleń

122

120

 

Tel. kom. 606-790-667

 

Doradca Klienta dla osób bezrobotnych z terenu gminy:

 

 

Błonie, Stare Babice, Izabelin

120

108, 133

 

Tel. kom. 531-661-473

Łomianki

116

115, 125

 

Tel. kom. 606-476-795

Kampinos, Leszno, Ożarów Mazowiecki

117

104, 131

 

Tel. kom. 666-368-042

Doradca Klienta Instytucjonalnego

112, 113, 114

121, 122,
126, 129

 

Tel. kom. 606-476-758

 

Logo Centrum Aktywizacji Zawodowej
Centrum Aktywizacji Zawodowej (PDF, 115KB)Przejdź do strony głównej serwisu Gwarancje dla młodzieży


Przejdź do strony głównej serwisu  Usługi elektoniczne PSZ


mapa Powiatu Warszawskiego Zachodniego link otwiera nowe okno - grafika jpg


Przejdź do strony głównej serwisu  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie


Przejdź do strony głównej serwisu  Instrumentu Szybkiego Reagowania(ISR)

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Tomasz Majewski
(2003-06-30 10:28:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Jakub Winterot
(2019-06-04 14:33:28)