Targi Edukacyjne

Informacja o Targach Pracy i Edukacji w dniu 12.05.2016

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego uczestniczył w ,,Targach Pracy i Edukacji’’, które były organizowane 12.05.2016 r. przez ,,Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Warszawie’’, ,,Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży’’ oraz ,,Ochotnicze Hufce Pracy’’. Targi odbyły się w siedzibie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ul. Grenadierów 30 A w Warszawie.

Podczas targów uczestnicy mieli możliwość spotkania z pracodawcami i zapoznania się z propozycjami pracy. Ponadto zaproszeni wystawcy prezentowali bogatą ofertę edukacyjną dla młodzieży i dorosłych.  Doradca zawodowy z Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu prezentował usługi rynku pracy realizowane przez Urząd, informował o prawach i obowiązkach osób bezrobotnych, najskuteczniejszych metodach poszukiwania zatrudnienia, aktualnych wzorach oraz  tendencjach przy sporządzaniu dokumentów aplikacyjnych.  Ponadto, przy stanowisku PUP uczestnicy targów mogli skorzystać z testów predyspozycji  zawodowych, których wypełnienie umożliwiło wstępne określenie preferencji zawodowych, zwiększając szansę na właściwy wybór dalszych etapów zawodowych. Wyrażamy nadzieję, że udział Urzędu w targach przyczyni się do jeszcze efektywniejszego promowania aktywności zawodowej.

Stoisko informacyjne Powiatowego Urzędu Pracy na targach edukacyjnych w dn. 12.05.2016


Informacja o V Targach Edukacyjnych w dniu 17.03.2015

Dnia 17.03.2015 r. w Zespole Szkół nr 1 w Błoniu im. Melchiora Wańkowicza odbyły się ,,V Targi Edukacyjne’’. Spotkanie uroczyście otworzył Dyrektor szkoły Pan Jacek Cieślak, witając zgromadzonych wystawców oraz uczniów. Organizatorzy do współpracy zaprosili państwowe oraz prywatne uczelnie wyższe z terenu województwa mazowieckiego, bibliotekę pedagogiczną oraz Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu.

Stoisko informacyjne doradcy zawodowego na sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 1 w Błoniu

Targi miały na celu zachęcenie maturzystów z terenu Powiatu Warszawskiego Zachodniego do podjęcia dalszego kształcenia i ustalenia właściwej ścieżki edukacyjnej i zawodowej.

Doradcy zawodowi z Powiatowego Urzędu Pracy w Błoniu zapoznawali uczestników targów z prawami i obowiązkami osób bezrobotnych oraz usługami rynku pracy, realizowanymi przez Urząd. Informowali o możliwościach podniesienia swoich kwalifikacji poprzez bezpłatne szkolenia z projektów zewnętrznych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego kierowanych do młodych osób. Do dyspozycji uczniów były również testy zawodowe, takie jak: "Test Motywacji Zawodowej", "Kwestionariusz Moja Kariera", "Test Komunikacji", "Kwestionariusz Dotyczący Stylów Uczenia", "Test Przedsiębiorczości" oraz "Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych".

Licealiści przegladający materiały informacyjne przy stoisku doradcy zawodowego

Uzyskane przez uczniów wyniki umożliwiły zainteresowanym określenie predyspozycji oraz motywacji do pracy.

Mamy nadzieję, iż udział Powiatowego Urzędu Pracy w "V Targach Edukacyjnych" pozwolił młodzieży na zapoznanie się z sytuacją na lokalnym rynku pracy oraz możliwościami nabycia dodatkowych kwalifikacji i doświadczenia zawodowego. Zwiększył świadomość dotyczą dalszego kształcenia oraz ułatwi maturzystom w przyszłości wybór odpowiedniej ścieżki zawodowej zgodnej z ich predyspozycjami.


Informacja o IV Targach Edukacyjnych w dniu 01.04.2014

Dnia 01.04.2014 r. w Zespole Szkół nr 1 w Błoniu im. Melchiora Wańkowicza odbyły się "IV Targi Edukacyjne". Spotkanie uroczyście otworzył Dyrektor szkoły Pan Jacek Cieślak, witając zgromadzonych gości oraz uczniów. Organizatorzy do współpracy zaprosili państwowe oraz prywatne uczelnie wyższe z terenu województwa mazowieckiego, bibliotekę pedagogiczną oraz Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu.

Oferta prezentowana przez wystawców miała na celu zachęcenie maturzystów z terenu Powiatu Warszawskiego Zachodniego do podjęcia dalszego kształcenia i ustalenia własnej ścieżki edukacyjnej. Uczniowie mieli możliwość osobistego przekonania się o skuteczności zabiegów kosmetycznych, których można nauczyć się w trakcie nauki w "Wyższej Szkole Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia".

Doradca zawodowy wraz ze specjalistą do spraw rozwoju zawodowego z Powiatowego Urzędu Pracy w Błoniu zapoznawali uczestników targów z prawami i obowiązkami osób bezrobotnych oraz usługami rynku pracy, realizowanymi przez Urząd. Informowali o możliwościach podniesienia swoich kwalifikacji poprzez bezpłatne szkolenia z projektów zewnętrznych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego kierowanych do młodych osób. Do dyspozycji uczniów były również testy zawodowe, takie jak: "Test Motywacji Zawodowej", "Kwestionariusz Moja Kariera", "Test Komunikacji", "Kwestionariusz Dotyczący Stylów Uczenia", "Test Przedsiębiorczości" oraz "Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych". Uzyskane wyniki umożliwiły określenie predyspozycji oraz motywacji do pracy wśród osób badanych, zwiększając szansę na podjęcie właściwego wyboru dalszych możliwości edukacyjnych i zawodowych.

Mamy nadzieję, iż udział Powiatowego Urzędu Pracy w "IV Targach Edukacyjnych" pozwolił młodzieży na zapoznanie się z sytuacją na lokalnym rynku pracy oraz możliwościami nabycia dodatkowych kwalifikacji i doświadczenia zawodowego. Zwiększył świadomość dotyczą dalszego kształcenia oraz ułatwił maturzystom w przyszłości wybór odpowiedniej ścieżki zawodowej zgodnej z ich predyspozycjami.

Wytworzył:
Udostępnił:
Karolina Malicka
(2012-03-29 14:32:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Barbara Salak
(2016-06-23 09:13:25)