Internetowy system rejestracji osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Zasady korzystania z systemu rejestracji i rezerwacji terminu rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu

Szanowni Państwo, w celu podniesienia jakości obsługi oraz realizując zapisy Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12.11.2012 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz. U. z 2012r. poz. 1299), Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu od dnia 27.05.2013 r. uruchamia możliwość rejestracji w przypadku osób posiadających ważny podpis kwalifikowany lub profil zaufany lub prerejestrację wraz z rezerwacją terminu rejestracji za pośrednictwem internetu.

W celu dokonania rejestracji należy:

wypełnić formularz prerejestracji i umówić się do rejestracji przez internet

lub wypełnić formularz rejestracji i zarejestrować się w Urzędzie z wykorzystaniem podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego bez potrzeby wizyty w Urzędzie.

Jeśli nie posiadają Państwo podpisu kwalifikowanego: (DOC, 42KB)

Jeśli posiadają Państwo podpis kwalifikowany: (DOC, 36KB)

Zasady rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu.

Ogólne zasady dotyczące rejestracji:

  1. Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu rejestruje osoby zameldowane na pobyt stały lub czasowy na terenie powiatu warszawskiego zachodniego oraz osoby nieposiadające żadnego zameldowania i zamieszkujące na terenie powiatu warszawskiego zachodniego.
  2. Rejestracja osób bezrobotnych nieposiadających podpisu kwalifikowanego następuje w terminie wyznaczonym przez system po przedłożeniu dokumentów pracownikowi Urzędu i złożeniu oświadczeń.
  3. Rejestracja osób bezrobotnych posiadających podpis kwalifikowany następuje w dniu wypełnia formularza i złożenia ważnego podpisu kwalifikowanego po weryfikacji złożonych dokumentów przez pracownika Urzędu. W przypadku zaistnienia wątpliwości lub braku wymaganych przez Urząd dokumentów, Urząd wezwie osobę do uzupełnienia dokumentów.

WAŻNE:

Warunki jakie należy spełnić aby uzyskać status osoby bezrobotnej i prawo do zasiłku określone są w zakładce "ABC Bezrobotnego" zamieszczonej na naszej stronie pup.blonie.ibip.pl . Prosimy o zapoznanie się z treścią wspomnianej informacji przed dokonaniem rezerwacji terminu do rejestracji, co pozwoli Państwu na zaoszczędzenie czasu i właściwe przygotowanie niezbędnych dokumentów.

Pomoc w zakresie obsługi systemu

Pomoc w zakresie obsługi systemu można uzyskać dzwoniąc pod numer Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu tel. 22 725-41-44
Pani Paulina Sulik wew. 116
oraz dzwoniąc pod numer infolinii Zielonej Linii 19524.

System został przygotowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej: www.praca.gov.pl

Wytworzył:
Udostępnił:
Karolina Malicka
(2013-05-24 08:13:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Katarzyna Kun
(2015-06-09 20:10:16)