Poradnictwo zawodowe dla pracodawców

Pracodawco poszukujesz wykwalifikowanych pracowników? Potrzebujesz wsparcia w doborze odpowiedniego kandydata? Posiadasz nurtujące pytania związane z rozwojem zawodowym pracowników? 

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim zaprasza Pracodawców do bezpośredniego kontaktu z doradcą zawodowym, który w trakcie umówionego spotkania przyjmie zapotrzebowanie na wolne miejsca pracy, przedstawi informacje o podstawowych usługach rynku pracy, możliwościach pomocy w pozyskiwaniu pracowników, a także poinformuje o aktywnych formach wsparcia. Proponowana usługa doradcza jest świadczona na wniosek Pracodawcy w formie porady indywidualnej.

Prosimy Pracodawców zainteresowanych skorzystaniem z porady zawodowej o wcześniejsze zapisanie się pod numerem telefonu: 22 725 42 91 wew. 121 lub e-mail: d.kurowska@pupblonie.pl


Udzielanie pomocy dla pracodawców w doborze kandydatów do pracy bądź w indywidualnym rozwoju zawodowym

Pracodawcy są uprawnieni do korzystania z usług poradnictwa zawodowego w zakresie:

 • doboru kandydatów na stanowisko zgłoszone w krajowej ofercie pracy spośród zarejestrowanych w Urzędzie osób bezrobotnych i poszukujących pracy,
 • uzyskania pomocy w rozwoju zawodowym pracodawcy i jego pracowników przez udzie"lanie porad zawodowych.

Chcąc skorzystać z możliwości pomocy w doborze kandydatów do pracy bądź indywidualnego rozwoju zawodowego pracodawcy czy jego pracowników, pracodawca powinien zgłosić zapotrzebowanie na uzyskania wsparcia w ww. kwestiach, poprzez złożenie wniosku do Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu.

Na podstawie zgłoszenia pracodawcy doradca zawodowy:

 1. Ustala termin spotkania z pracodawcą lub jego przedstawicielem.
 2. Udziela informacji o sposobie i formie pomocy, jaką może uzyskać w Urzędzie, oraz pomaga sprecyzować potrzeby pracodawcy.
 3. Przyjmuje listy kandydatów wytypowanych przez pośrednika pracy spośród osób zarejestrowanych, w przypadku doboru kandydatów do pracy, oraz przeprowadza dla każdego z kandydatów:
  • analizę predyspozycji psychofizycznych, doświadczenia zawodowego, kwalifikacji oraz umiejętności,
  • przygotowuje skierowania na specjalistyczne badania lekarskie lub psychologiczne na wniosek doradcy zawodowego, jeżeli istnieje taka potrzeba,
  • analizuje informacje o kandydacie, z uwzględnieniem wyników specjalistycznych badań lekarskich lub psychologicznych.
 4. Przeprowadza porady dla osób określonych przez pracodawcę z uwzględnieniem analizy możliwych ścieżek szkolenia lub kształcenia, oraz przekazuje tym osobom zalecenia dotyczące możliwości rozwoju zawodowego.
 5. Przekazuje do akceptacji pracodawcy listę kandydatów albo informuje pracodawcę o udzielonych poradach jego pracownikom.

1. Załącznik nr 1 do wniosku pracodawcy o udzielenie pomocy

2. Wniosek Pracodawcy o udzielenie pomocy

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Karolina Malicka
(2014-03-12 15:00:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Jakub Winterot
(2019-02-05 13:09:35)