Warszawskie Zachodnie Targi Pracy - 28 września 2015 r.

W dniu 28 września 2015 r. w Centrum Kultury w Błoniu, przy ul. Jana Pawła II 1B odbyły się Warszawskie Zachodnie Targi Pracy, zorganizowane przez Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego.
Pani Anna Raszkiewicz – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego otworzyła Targi z udziałem honorowych gości: Pani Jolanty Stępniak – Członka Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego, a jednocześnie Przewodniczącej Powiatowej Rady Rynku Pracy, Pana Zenona Reszki – Burmistrza Błonia oraz ekspertów z: Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie, Urzędu Skarbowego Warszawa – Bielany, Izby Skarbowej w Warszawie, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Inspektoratu w Pruszkowie.
Zaproszeni eksperci udzielali porad w zakresie kompetencji swoich instytucji, tj.:

 • Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie: zainteresowani uzyskiwali informacje o możliwościach otrzymania dofinansowań na tworzenie lub rozwój działalności gospodarczej, pomocy realizowanej przez urzędy pracy, zagranicznych ofertach pracy w ramach sieci EURES, a także o usługach Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej oraz szkoleniach;
 • Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie: porady związane z prawem pracy, obowiązkami pracownika i pracodawcy, czasem pracy, wynagrodzeniami, mobbingiem i dyskryminacją w zatrudnieniu, a także dostępnymi formami zatrudnienia;
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych: porady z zakresu rent i emerytur, zatrudniania niań, informacje o wolnych miejscach zatrudnienia w swoich jednostkach i ich oddziałach;
 • Izba Skarbowa i Urząd Skarbowy Warszawa – Bielany: porady z zakresu podatków, zakładania własnej firmy oraz wolnych miejsc pracy w swoich placówkach.

W Targach Pracy udział wzięli przedstawiciele następujących firm:

 • Adecco Poland Sp. z o.o.;
 • Auchan Polska Sp. z o.o.;
 • Datacontact Sp. z o.o.;
 • Dawtona Frozen Sp. z o.o.;
 • DK Partner Sp. z o.o.;
 • Eurokadra S. A.;
 • Farmacol S. A.;
 • Fundacja Aktywizacja;
 • Gi Group Sp. z o.o.;
 • Instytut Szkoleń Oświatowych S. C.;
 • Interkadra Sp. z o.o.;
 • Jaga Temp Sp. z o.o.;
 • Marcpol S. A.;
 • Mc Donald’s Polska Sp. z o.o.;
 • Medcare 24 Sp. z o.o.;
 • Medivet S. A.;
 • Manpower Group Sp. z o.o.;
 • Mobilis Sp. z o.o.;
 • Nagel Polska Sp. z o.o.;
 • Ochotnicze Hufce Pracy;
 • Ośrodek Szkolenia Kierowców „Midi”;
 • Randstad Polska Sp. z o.o.;
 • Selgros Cash&Carry Sp. z o.o.;
 • Towarzystwo opieki nad ociemniałymi;
 • Wyg HR Consulting;
 • Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki;
 • Kabel Technik Sp. z o.o.

Uczestnicy Targów Pracy licznie oblegali stoiska wystawców, gdzie prezentowane były oferty pracy na różnych stanowiskach oraz propozycje praktyk i staży. Wszyscy obecni mieli możliwość bezpośrednich rozmów z przedstawicielami zaproszonych firm. Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego służyli pomocą w zakresie:

 • pośrednictwa pracy, m. in. aktualnych ofert pracy, informacjach o wolnych stanowiskach pracy, staży, robót publicznych, prac interwencyjnych oraz jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, dostępny był również wykaz agencji zatrudnienia z województwa mazowieckiego oraz informacja o ważnych adresach internetowych związanych z rynkiem pracy;
 • doradcy zawodowi oferowali możliwość wykonania testów predyspozycji zawodowych umożliwiających określenie indywidualnej ścieżki kariery zawodowej, pomagali w napisaniu CV i listu motywacyjnego;
 • zainteresowanym specjalista ds. rozwoju zawodowego przedstawił informacje o krajowym funduszu szkoleniowym, szkoleniach, a także możliwościach uczestnictwa w projektach zewnętrznych.

Warszawskie Zachodnie Targi Pracy cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Wystawcy bardzo dobrze ocenili organizację Targów oraz efekty w postaci dużego zainteresowania ze strony odwiedzających.

przemówienie gościa targów

uczestnicy targów

uczestnicy targów przeglądający materiały informacyjne

uczestnicy targów przy stoisku urzędu

uczestnicy targów przy stoiskach przedstawicieli firm

uczestnicy targów przy stoiskach zaproszonych przedstawicieli firm

uczestnicy targów przy stoisku urzędu pracy

Wytworzył:
Magdalena Sachogłuchowicz
(2015-10-15)
Udostępnił:
Katarzyna Kun
(2015-10-15 20:16:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Katarzyna Kun
(2015-10-15 20:30:55)