Ustawy

plik pdf - Ustawa z dnia 26.07.1991r o podatku dochodowym od osób fizycznych - stan na 29.07.2019 Ustawa z dnia 26.07.1991r o podatku dochodowym od osób fizycznych - stan na 29.07.2019
(1.87 MB)
Wytworzył:
Udostępnił:
Jakub Winterot
(2019-07-30 14:02:06)
Ostatnio zmodyfikował:

plik pdf - Ustawa z dnia 27.08.1997r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu - stan prawny na 29.07.2019 Ustawa z dnia 27.08.1997r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu - stan prawny na 29.07.2019
(688.97 KB)
Wytworzył:
Udostępnił:
Jakub Winterot
(2019-07-30 14:02:19)
Ostatnio zmodyfikował:

plik pdf - Ustawa z dnia 5.06.1998r o samorządzie powiatowym - stan prawny na 29.07.2019 Ustawa z dnia 5.06.1998r o samorządzie powiatowym - stan prawny na 29.07.2019
(424.4 KB)
Wytworzył:
Udostępnił:
Jakub Winterot
(2019-07-30 13:59:47)
Ostatnio zmodyfikował:

plik pdf - Ustawa z dania 13.10.1998 r Przepisy na wprowadzenie ustawy reformujące administracje - stan prawny na 29.07.2019 Ustawa z dania 13.10.1998 r Przepisy na wprowadzenie ustawy reformujące administracje - stan prawny na 29.07.2019
(426.94 KB)
Wytworzył:
Udostępnił:
Jakub Winterot
(2019-07-30 14:00:56)
Ostatnio zmodyfikował:

plik pdf - Ustawa z dnia 13.10.1998r o systemie ubezpieczeń społecznych - stan na 29.07.2019 Ustawa z dnia 13.10.1998r o systemie ubezpieczeń społecznych - stan na 29.07.2019
(954.58 KB)
Wytworzył:
Udostępnił:
Jakub Winterot
(2019-07-30 14:00:31)
Ostatnio zmodyfikował:

plik pdf - Ustawa z dnia 12.03.2004r o pomocy społecznej - stan prawny na 29.07.2019 Ustawa z dnia 12.03.2004r o pomocy społecznej - stan prawny na 29.07.2019
(806.17 KB)
Wytworzył:
Udostępnił:
Jakub Winterot
(2019-07-30 13:59:59)
Ostatnio zmodyfikował:

plik pdf - Ustawa z dnia 20.04.2004r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - stan prawny na 29.07.2019 Ustawa z dnia 20.04.2004r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - stan prawny na 29.07.2019
(1.58 MB)
Wytworzył:
Udostępnił:
Jakub Winterot
(2019-07-30 14:01:26)
Ostatnio zmodyfikował:

plik pdf - Ustawa z dnia 21.11.2008r o pracownikach samorządowych - stan prawny na 29.07.2019 Ustawa z dnia 21.11.2008r o pracownikach samorządowych - stan prawny na 29.07.2019
(280.3 KB)
Wytworzył:
Udostępnił:
Jakub Winterot
(2019-07-30 14:01:31)
Ostatnio zmodyfikował:

plik pdf - Ustawa z dnia 27.08.2009r o finansach publicznych - stan prawny na 29.07.2019 Ustawa z dnia 27.08.2009r o finansach publicznych - stan prawny na 29.07.2019
(1.03 MB)
Wytworzył:
Udostępnił:
Jakub Winterot
(2019-07-30 14:03:46)
Ostatnio zmodyfikował:

plik pdf - Ustawa z dnia 27.08.2014r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych - stan prawny na 29.07.2019 Ustawa z dnia 27.08.2014r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych - stan prawny na 29.07.2019
(1.6 MB)
Wytworzył:
Udostępnił:
Jakub Winterot
(2019-07-30 14:03:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Wytworzył:
Jakub Winterot
Udostępnił:
Jakub Winterot
(2019-07-30 14:11:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Jakub Winterot
(2019-07-30 14:12:00)