EURES

Logo Europejskich Służb Zatrudnienia


EURES to Europejskie Służby Zatrudnienia, nazwa powstała z języka ang. od EURopean Employment Services.

EURES jest siecią współpracy publicznych służb zatrudnienia i ich partnerów na rynku pracy, wspierającą mobilność w dziedzinie zatrudnienia na poziomie międzynarodowym, w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego czyli w krajach Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Liechteinsteinie, a także w Szwajcarii.

Sieć EURES została powołana przez Komisję Europejską, aby ułatwiać swobodny przepływ pracowników poprzez:

 • informowanie na temat warunków życia i pracy w krajach członkowskich,
 • międzynarodowe pośrednictwo pracy,
 • identyfikowanie i przeciwdziałanie przeszkodom w mobilności.

Usługi EURES są ogólnodostępne, bezpłatne i skierowane do osób poszukujących pracy, zainteresowanych wyjazdem do innego kraju w celach podjęcia pracy oraz do pracodawców, którzy chcą prowadzić rekrutację pracowników z zagranicy.

Głównym celem EURES jest:

 • pomoc i indywidualne doradztwo osobom zainteresowanym podjęciem pracy za granicą,
 • udzielenie pomocy poszukującym pracy w zarejestrowaniu swoich życiorysów w bazie CV EURES,
 • udzieleniu pracodawcom pomocy w znalezieniu pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje,
 • udzielaniu pomocy o warunkach życia i pracy w EOG,
 • wymianie informacji między służbami zatrudnienia państw członkowskich o wolnych miejscach pracy,

Internetowe adresy EURES w Polsce:

Na portalu Mobilności Zawodowej www.eures.europa.eu można m. in:

 • zarejestrować CV,
 • utworzyć konto mój EURES, które dopasuje informacje dostępne na portalu do twoich indywidualnych potrzeb,
 • uzyskać dostęp do elektronicznego biuletynu "EURES i TY".

W serwisie www.eures.praca.gov.pl znajdują się:

 • informacje o tym co istotne przed wyjazdem z Polski,
 • dane kontaktowe do polskich doradców EURES,
 • zagraniczne oferty pracy,

Usługi EURES w Polsce świadczone są przez Doradców EURES i asystentów EURES w Wojewódzkich Urzędach Pracy i pośrednika pracy w Powiatowych Urzędach Pracy.

Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju nr 10 lub pod nr 22 725 41 44 w. 124.

Wytworzył:
Udostępnił:
Anna Kucharska
(2005-03-01 14:47:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Katarzyna Kun
(2015-06-07 18:58:23)