☰ Menu
Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego
Herb Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Środa 20.11.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Projekty w ramach POWER

s

„ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy
w powiecie warszawskim zachodnim (III)”

 

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, że od 01.01.2018 r.
do 31.12.2019 r. realizuje projekt pozakonkursowy: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie warszawskim zachodnim (III)”, który współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu  Operacyjnego  Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych w wieku 18-29 lat
(przed ukończeniem 30 roku życia), pozostających bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).

 

Priorytetowymi grupami wsparcia w projekcie są osoby: z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotne, z wykształceniem maksymalnie średnim.

 

Przewidziane formy wsparcia w ramach projektu to:

 • Szkolenia,      
 • Staże,
 • Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.

 

Wyżej wymienione formy wsparcia stworzą sprzyjające warunki dla złagodzenia sytuacji ludzi młodych na rynku pracy. Dzięki udziałowi w projekcie osoby bezrobotne nabędą kwalifikacje zawodowe dostosowane do potrzeb pracodawców, podejmą zatrudnienie lub własną działalność gospodarczą.

 

Projekt zakłada:

 1. wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla uczestników nie kwalifikujących się
  do żadnej z poniżej wymienionych grup docelowych – na poziomie co najmniej 43%,
 2. dla osób z niepełnosprawnościami – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie
  co najmniej 17%,
 3. dla osób długotrwale bezrobotnych – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej
  na poziomie co najmniej 35%,
 4. dla osób o niskich kwalifikacjach – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie
  co najmniej 48%.

 

 

Wartość Projektu PUP wynosi: 1 882 216,81 zł, w tym dofinansowanie z UE: 1 586 332,33 zł.

Wytworzył:
Jakub Winterot
Udostępnił:
Jakub Winterot
(2019-08-06 14:42:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Jakub Winterot
(2019-08-06 21:43:34)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X