☰ Menu
Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Wtorek 21.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Zgodnie z ustawą z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 162) i Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. z 2018 r. poz.180) w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego uruchomione zostały elektroniczne skrzynki podawcze:

  • na platformie Usług elektronicznych Publicznych Służb Zatrudnienia  https://praca.gov.pl

  • na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej https://epuap.gov.pl , adres elektronicznej skrzynki podawczej: /tbm3d545oy/skrytka

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego przyjmuje doręczane dokumenty za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej.

Dokumenty na nośniku danych przyjmowane są w godzinach pracy urzędu: 07.30-15.30 w kancelarii ul. Poznańska 131 A, 05-850 Ożarów Mazowiecki.

Urzędowe Poświadczenie odbioru

Urzędowe poświadczenie odbioru zawiera pełną nazwę Urzędu, datę i czas doręczenia dokumentu oraz datę i czas wytworzenia urzędowego poświadczenia odbioru.

  • Dokument doręczony do Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego  za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej zostanie poświadczony drogą elektroniczną na adres nadawcy elektronicznym urzędowym poświadczeniem odbioru.

  • Dokument doręczony do Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego  na nośniku danych zostanie potwierdzony dokumentem w postaci papierowej sporządzonym przez Urząd.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Akceptujemy następujące formaty załączników:

  • .pdf

  • .doc, .docx, .rtf, .odt,

  • .xls, .xlsx, .ods,

  • .txt,

  • dla plików graficznych: .jpg (.jpeg), .png, .tif, gif,

  • dla danych skompresowanych: .zip, .rar, .7zip. Załączniki skompresowane muszą zawierać jedynie pliki w powyżej wymienionych formatach.

Dokumenty elektroniczne dostarczane do Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego muszą być podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem (podpisem kwalifikowanym) lub profilem zaufanym.

Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego dokumentu elektronicznego nie może przekroczyć limitów obsługiwanych przez systemy www.epuap.gov.pl  i www.praca.gov.pl.

Dokumenty zawierające złośliwe oprogramowanie będą automatycznie odrzucane i pozostaną nierozpatrzone.

Pliki wygenerowane na portalu praca.gov.pl należy przesyłać za pomocą portalu praca.gov.pl.

Wytworzył:
Udostępnił:
Salak Barbara
(2019-08-16 13:40:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Salak Barbara
(2019-08-19 11:16:14)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 2242213